Dr. Gökhan TÜRKER

Projeler

Start Start Project Name Project Type Word Fund Committee
2012 2013 LED Teknolojisi ile Bitki Fotosentezini Destekleyen Lamba Geliştirilmesi TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-GE projesi Ar-Ge Mühendisi TÜBİTAK
2009 2012 Yaygın Olarak Kullanılan Bir Veteriner Antibiyotiğinin Hayvan Dışkısından Biyogaz Üreten Havasız Çürütme Sistemlerine Etkisinin Araştırılması ve Alıcı Ortamlardaki Akıbetinin Belirlenmesi TÜBİTAK 1001 projesi Takım Lideri TÜBİTAK
2011 2012 Veteriner Antibiyotiğinin ve İşletme Parametrelerinin Termofilik Biyogaz Çürütücülerinin Performansı ve Mikrobiyal Ekolojisi Üzerine Etkisinin Araştırılması Bilimsel Araştırma Projesi Takım Lideri Boğaziçi Üniversitesi
2010 2011 Oksitetrasiklinin Biyogaz Üreten Havasız Çürütme Sistemlerindeki Mikrobiyal Popülasyonun Kompozisyonu Üzerine Etkisinin DGGE Yöntemiyle Araştırılması Bilimsel Araştırma Projesi Takım Lideri Boğaziçi Üniversitesi
2006 2009 Organik Solvent İçeren Endüstriyel Atıksuların Anaerobik Arıtımının Sistem Dinamiği İle Olan Etkileşiminin Moleküler Yöntemler Kullanılarak Belirlenmesi TÜBİTAK 1001 projesi Proje Asistanı TÜBİTAK
2008 2009 Metanolün Ardışık Kesikli Anaerobik Reaktörlerde Mikrobiyal Türler Üzerine Etkisinin DGGE Yöntemi ile Belirlenmesi Bilimsel Araştırma Projesi Proje Asistanı Boğaziçi Üniversitesi
2006 2007 Organik Solventlerin Metanojenik ve Non-metanojenik Aktiviteler Üzerine Tekli/Çoklu Etkilerinin Belirlenmesi. Bilimsel Araştırma Projesi Proje Asistanı Boğaziçi Üniversitesi
2006 2007 Organik Solvent Giderimi Yapan Anaerobik Ardışık Kesikli Reaktörlerde Çamur Yaşının Mikrobiyal Komünite Üzerine Etkisi Bilimsel Araştırma Projesi Proje Asistanı Boğaziçi Üniversitesi