Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin (Endüstri Mühendisliği hariç) tüm bölümlerinde KHAS Yeni Eğitim Modeli uygulanmaktadır. Endüstri Mühendisliği bölümümüz Çekirdek Program’dadır.

Bölümlerimizin 1. sınıfında Çekirdek Program kapsamında evrensel değerler ve çağdaş yetkinliklerin kazandırıldığı yoğun bir eğitim programı sunulur. Çekirdek Program’da eğitim anlayışımız,

  • Geleneksel sınav yöntemlerinin uygulanmadığı bir ölçme-değerlendirme sistemi,
  • Öğrencinin aktif katılımının sağlandığı, öğretim üyelerinin “mentor” olduğu bir ders yapısı,
  • Konu tabanlı bir İngilizce eğitimi,
  • Sosyal sorumluluk projeleri ile yaşadıkları topluma ve gezegene duyarlı bireyler yetiştirmek ilke ve hedeflerine dayanır.

İkinci sınıftan itibaren Proje Tabanlı Eğitim Modeli ile tüm teorik bilgiler ve uygulama becerileri öğrencilere proje geliştirme ve uygulama süreçleri içerisinde kazandırılmaktadır. Projelerin tanımlanmasında, yürütülmesinde, değerlendirilmesinde ve notlandırılmasında programın endüstriyel paydaşları aktif olarak rol alırlar.

Vizyonumuz, yenilikçi, araştırmacı ve girişimci mezunlar yetiştiren; bilgi ve çözüm üretiminde diğer sektörlerle birlikte çalışan; aday öğrenci ve öğretim elemanlarının rağbet ettiği; yurtiçi, yurtdışı, bireysel, kurumsal işbirlikçi ve ortaklar tarafından tercih edilen bir fakülte olup tüm mevcut ve potansiyel paydaşlar açısından ilgili tüm ölçütlerde ülkemizin en başarılı üniversitelerinden olmaktır.

Misyonumuz ise sürekli iyileşme anlayışıyla uzmanlığını yenileyen evrensel mezunlar yetiştirmek, sosyal sorumluluk anlayışıyla çalışmak, yenileşmeyi ve girişimciliği destekleyip geliştirerek paydaşlarının önünü açmak, disiplinlerarası yaklaşımla, sektörlerle el ele bilgi ve teknoloji üretmek ve toplumun kullanımına sunmaktır.