Misyon (görev):

Türkiye’nin bu disiplinde açılmış ilk bölümlerinden olan Biyoinformatik ve Genetik Bölümünün misyonu, biyolojik sistemlerle ilgili her türlü verinin (ör. DNA, RNA ya da protein dizileri, üç boyutlu yapı) bilgisayar ortamında istatistiksel analizini yapan ve bu sayede son derece karmaşık olan biyolojik mekanizmaya moleküler düzeyde açıklık getirebilen, mesleğinde bilgisayar teknolojilerini kullanarak her türlü bilgiyi sorgulayıcı bakış açısı ile inceleyebilen, merak eden ve yaratıcı yöntemler geliştirebilen mezunlar vermektir.

 

Vizyon (ülkü) :

Biyoinformatik ve Genetik alanında ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma açısından yetkin, nitelikli projeler yürütebilen, ülkenin biyoinfomatik alanında gereksinimlerini karşılayabilen mezunlar yetiştiren seçkin bir bölüm olmak.