Kadir Has Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Web sayfasına hoş geldiniz.

Serhat Erküçük

Prof. Dr. Serhat ERKÜÇÜK
Bölüm Başkanı

Elektrik-Elektronik mühendisliği, dinamik ve heyecan verici bir dal olup mükemmel  kariyer olanakları  sağlamakta ve dünyada en büyük endüstri sektörlerinden birisini oluşturmaktadır. Elektronikte gelişmeler ve ilerlemeler bir parçası olduğumuz modern toplumun  sağlık,  iş yönetimi, eğitim ve eğlence alanlarının  tüm yönlerinin  tekrardan biçimlendirilmesinde büyük rol oynamaktadır. Elektrik-Elektronik mühendislerinin temel uğraşı alanı,  telekomünikasyon ağları,  bilgisayarların temel yapı taşlarını oluşturan daha hızlı tüm devreler, tıp ve endüstriyel elektronik, kontrol, mikrodalga, bilgisayar ağ güvenliği ve görüntü ve sinyal işleme   gibi sistemlerin tasarımlarını  yapmak ve gerçekleştirmektir.

Kadir Has Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, öğrencilerine  gerek lisans ve gerekse lisansüstü düzeylerde mükemmel ve çağdaş eğitim olanakları sağlayarak   elektronik mühendisliğinde lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri vermektedir. Bölümümüz, öğrencilerin ulusal ve uluslararası arenalarda çok başarılı bir kariyere sahip olmaları   ve lisansüstü eğitimlerini  diğer üstün düzeyli eğitim kuruluşlarında devam etmek isteyenler için en iyi şekilde yetişmelerini sağlamaktadır.

Elektronik Müh.

Misyonumuz telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri, telsiz iletişim ve mikrodalga sistemleri, kontrol,  sinir ağları ve  ileri sinyal işleme konularında dünya ölçüsünde eğitim ve araştırma  aktivitelerini başarı ile yürütmektir. Kadir Has Üniversitesindeki Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünün temel hedeflerinden birisi kendisine içinde bulunduğumuz bölge içinde tanınmış bir yer edinmektir. Öğretim elemanlarımız kendilerini eğitime adamış eğitimciler olup öğrencilerimiz için en iyi  şekilde yönlendirmektedirler. Bölümümüz ulusal ve uluslararası yüksek prestijli projelerde yer almakta ve lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrencilerimizle birlikte bu projeler çok başarılı bir biçimde yürütülmektedir.

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde lisans programı 4 yıllık bir süreyi kapsamakta olup,  birinci yılda izlenen program, öğrencilerin ileri yıllarda gereksinim duyacağı temel  ve sosyal bilimler dallarındaki derslerle, temel bilgisayar bilgilerinin verildiği derslerden oluşmaktadır. İkinci yılda bir taraftan öğrencilere elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konuları tanıtılırken ayrıca verilen temel bilgilerin tamamlanmasına çalışılmaktadır. Üçüncü yılın programında ise, öğrencilere elektrik-elektronik mühendisliğinin temel alanlarının gerektirdiği derslere yer verilmekte ve temel mühendislik kavramları öğretilmektedir.   Lisans eğitimlerinin son yılında öğrenciler alacakları seçmeli derslerle telekomünikasyon, mikrodalga tekniği,  elektronik ve kontrol sistemleri alanlarından birine yönelebilmektedirler. Ayrıca öğrencilerimizin 40 gün süreyle elektronik mühendisliği ile ilgili bir  kuruluşta staj yaparak endüstri deneyimlerinin ve  ilişkilerinin gelişmesi sağlanmaktadır. Ayrıca  kendi konusu ile ilgili diğer dalda da uzmanlaşmak isteyen  öğrencilere çift anadal olanağı sunulmaktadır.

Bu web sayfasında bölümümüz ile ilgili genel bilgileri  bulabilirsiniz.  Daha ayrıntılı sorularınız  için bize başvurabilir ve görüşlerinizi bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz.

 

Prof. Dr. Serhat ERKÜÇÜK

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı
Mühendislik Fakültesi

Kadir Has Üniversitesi

Ofis Tel: 0212 533 6532 ext. 1432
Email: serkucuk@khas.edu.tr