Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Lisans Programı, “yenilikçi çözümlerin ve teknolojilerin geliştirilmesi için güncel gelişmelere vakıf inşaat mühendislerinin” yetiştirilmesine olanak verecek şekilde tasarlanmış bir programdır.

2019-2020 akademik yılında 100% burslu 20 öğrenci alınmıştır.

Kadir Has Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Lisans Programı mezunları;

  1. Problem tanımlayabilen ve çözüm üretebilen
  2. Yenilikçi tasarım anlayışı ve pratiğiyle donanmış
  3. Sürekli olarak seviyesi yükseltilen ve geliştirilen standartların farkında olan
  4. Tasarımın yanı sıra imalat ve denetim konularında yetenekli ve yetkin mühendisler olmalıdır.


İnşaat Mühendisliği Bölümümüz,

  1. Birinci yılda öğrenciye evrensel değer ve yetkinliklerin aktarılmasını,
  2. İkinci yıldan itibaren mesleki yetkinliklere yönelik çalışmaların başlamasını,
  3. Dört yıla yayılan, proje-tabanlı bir eğitim modelini


esas alır. Bu yaklaşımda öğretilecek konular, sektörle işbirliği içerisinde belirlenecek inşaat mühendisliği uygulamalarından örneklere dayalı projeler aracılığı ile işlenir. Böylece, öğrenciler, araştırıp sorgulayarak, sorunların üstesinden gelebilecek araştırmacı nitelikli ve yenilikçi tasarım anlayışı ve pratiği ile donanmış olacaklardır. Projeler, ayrıca İnşaat Mühendisliği alanında yürürlüğe konulan ve sürekli olarak seviyesi yükseltilen ve geliştirilen standartlara vakıf olma konusunda ve tasarımın yanı sıra imalat ve denetim konularında da yeterli beceri ve yetkinlik düzeyi elde etmelerine zemin oluşturacaktır. Bahsedilen yaklaşımın olmazsa olmaz bir bileşeni de hem eğitim anlayışının ayrılmaz bir parçası olan projelerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan laboratuvarlardır. En güncel teknoloji ile donanmış laboratuvarımızda ayrıca akademik ve sektörle etkin bir biçimde oluşturulmuş uygulamalı araştırmalar da yapılacaktır.

SEKTÖREL İŞBİRLİKLERİ