Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Lisans Programı, 2019 yılında ilk öğrencilerinin tümünü %100 burs olanağı ile bünyesine katmıştır. Türkiye’de ilk kez Kadir Has Üniversitesi’nde yine 2019 yılında uygulanmaya başlayan proje tabanlı eğitim modeline uyumlu, sektörel partnerlerle yakın işbirliği içinde hazırlanmış ders içerikleri ile bölümümüz öğrencilerinin sektörün güncel ihtiyaçlarına cevap verebilecek iyi birer mühendis ve bunun yanında ve ötesinde iyi birer dünya vatandaşı olarak mezun edilmeleri en öncelikli hedefimizdir.

Proje tabanlı eğitim ile klasik üniversite eğitiminin ötesine geçen bölümümüz öğrencileri eğitimlerinin ilk yılında bizim çekirdek program diye adlandırdığımız bir programdan geçmekte ve burada İnsani Değerler ve Etik, İnsanlık Tarihi, Kökenler ve Sonuçları ve Matematiği Anlamak gibi üniversitemizin çok değerli akademisyenleri tarafından özenle tasarlanmış dersleri alarak, hoşgörü ve kavrayışı yüksek, dünya meselerinden haberdar birer dünya vatandaşı olmayı öğrenmektedirler.

Öğrencilerimizin eğitimlerinin ikinci yılından itibaren almaya başlayacakları uzmanlık derslerinin içerikleri yine proje tabanlı eğitim kapsamında sektörel partnerlerle saatler süren uzun toplantılar neticesinde oluşturulmuş; mezunlarımızın sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte, gerçek mühendislik pratiklerinin soru, sorun ve gerekliliklerinin farkında olarak, teknolojiyi verimli şekilde kullanabilen fakat yanlızca analiz programlarını kullanabilmekle kalmayıp, gerçek mühendislik sezgi ve yetisine sahip bireyler olarak mezun olmaları amaçlanmıştır.

İstanbul’un kalbinde, yenilikçi, tüm laboratuvar ve donanımları günümüz teknolojisine uygun, akademik kadrosu genç, yeni kurulmuş bölümümüzde tüm öğrencilerimize 100% burs imkanı sağlanmaktadır.

Bir araştırma üniversitesi olmayı hedefleyen üniversitemizde bölümümüz akademisyenleri halen aktif olarak birçok Avrupa Birliği ve Tübitak fonlu araştırma çalışmaları yürütmekte olup, lisansüstü öğrencilerin yanı sıra ilgili lisans öğrencilerini de bu araştırma çalışmalarına dahil etmektedirler.

SEKTÖREL İŞBİRLİKLERİ