Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı, günümüzde büyük önem kazanan ve makine, elektronik ve yazılım alanlarının sinerjik bir bileşimine ihtiyaç duyulan sensör teknolojileri, robotik, otomasyon gibi uygulamalara ağırlık veren konuları içermektedir.

2019-2020 akademik yılında 100% burslu 20 öğrenci alınmıştır.

Programın amacı, proje tabanlı eğitim anlayışıyla dünya standartlarında nitelikli bir eğitim vererek,

  1. Evrensel değerler ve yetkinliklerle donanmış,
  2. Her türlü mühendislik problemine cesaretle eğilebilen, çok disiplinli ve projeye dayalı yaklaşımlarla çözüm getirebilen,
  3. Mekatronik mühendisliği için gerekli yazılım, donanım ve tasarım altyapısını edinmiş,
  4. Robotik, otomasyon, sensör teknolojileri ve benzeri konularda, araştırma-geliştirme, tasarım, proje geliştirme ve yönetimi ile ilgili görevler alabilen mühendisler yetiştirmektir


Yurtiçindeki tüm ve yurt dışındaki çoğu mekatronik mühendisliği programları, büyük bir kısmı zorunlu olan ayrı ayrı dersler halinde yapılandırılır. Mekatronik Mühendisliği Bölümümüz ise,

  1. Birinci yılda öğrenciye evrensel değer ve yetkinliklerin aktarılmasını,
  2. İkinci yıldan itibaren akademik ve profesyonel yetkinliklere yönelik çalışmaların başlamasını,
  3. Dört yıla yayılan, proje-tabanlı bir eğitim modelini


esas alır. Bu yaklaşımda öğretilecek konular, sektörle işbirliği içerisinde belirlenecek mekatronik mühendisliği uygulamalarından örneklere dayalı projeler aracılığı ile işlenir. Ders planının ikinci yarıyılından başlayarak her dönem öğrencinin en az iki proje yapması, bu projelerdeki hedefe varacak şekilde edinmesi gerekli formasyonu sorgulaması ve o dönem içerisinde öğreneceği konularla bunu edinmesi sağlanacaktır. Bu projelerin tanımlanmasında, yürütülmesinde ve değerlendirilerek notlandırılmasında programın endüstriyel paydaşları aktif olarak rol alacaklar. Sonuç olarak, programımız evrensel değerler ve yetkinliklerle donanmış öğrenci profili üzerine proje odaklı bir eğitim modeli ile mekatronik mühendisliği eğitimi verecek şekilde tasarlanmış yenilikçi bir programdır.

SEKTÖREL İŞBİRLİKLERİ