Prof. Dr. Nihat Berker / Dekan

Prof. Dr. Nihat Berker / Dekan

Bilindiği üzere yirmi birinci yüzyıl bir teknoloji çağıdır.  Bilim-Teknoloji-Toplum döngüsünün kaçınılmaz bir evresi içine girmiş bulunuyoruz. Bu döngüyü yapabilen uluslar ayakta kalabileceklerdir.Geçtiğimiz yüzyıl başındaki bilimsel buluşlar, hızla ilerleyen yeni teknolojileri yaratmaktadır. Özellikle haberleşmenin ve ilaç teknolojilerinin bilgisayarlar ile desteklenmesi insanlık için yeni kolaylıklar ve umutlar getirmiştir. Bunun ötesinde enformasyon teknolojilerinin ve endüstriel planlamanın bilişim teknolojileri ile programlanması insanlık önünde yeni ufuklar açmıştır. Bununda ötesinde, Gravitasyonel Dalgalar insanlığı bakalım hangi yeni teknolojilere götürecektir?

Bu bağlamda, Kadir Has Üniversitesi’nde mühendislik Fakültesi’nin eğitim sistemi ve programları; tasarım ve geliştirme yapabilmek için gerekli altyapıya sahip, modern eğitim-öğretim araçlarını ve teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen, çağdaş bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyen, takım çalışması yürütebilen, proje yönetimi konusunda yetkin, çevreye ve toplumsal sorunlara karşı duyarlı, mesleki ve etik sorumluluğun bilincinde mezunlar yetiştirebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Öte yandan, Mega kent İstanbulun, bir şehir laboratuarı olduğu bilinmektedir. Uluslararası platformdan bakıldığında, mühendislik ve teknoloji eğitiminin ve araştırmasının İstanbul gibi bir mega kentte, özellikle üniversitemizde yapılmasının yararlarının ne kadar önemli olduğu bilincindeyiz. Ayrıca, Üniversite-sanayii işbirliğine verdiğimiz önemin, ilerde mezun öğrencilerimize iş imkanı sağlıyacağınada  inanıyoruz, yaptığımız projelerle bu eylemimizi destekliyor ve doğruluyoruz.