Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi eğitim ve araştırma altyapısı aşağıda listelenen laboratuvarları içermektedir:

  • Fizik Laboratuvarı: Fizik derslerinde işlenen konuların güncel hayattaki uygulamalarının deneylerle ele alındığı laboratuvarda deney setleri, hava masaları ve ölçüm aletleri bulunmaktadır.
  • Kimya Laboratuvarı: Kimya derslerinde işlenen konuların güncel hayattaki uygulamalarının deneylerle ele alındığı laboratuvarda malzeme hazırlama alanı, fırın, deney setleri ve ölçüm aletleri bulunmaktadır.
  • Biyoinformatik ve Genetik Labı: Genetik derslerinde öğretilen konular hakkında, genetik labında, yaygın kullanılan teknikler ile deneyler yapılmaktadır. Labda Drosophila bakım ve deney seti, sterilizasyon/otoklav cihazı, bakteri kültürü, soğutmalı santrifüj, PCR makinesi, elektroforez cihazı, bunlarla birlikte kullanılan diğer küçük cihazlar ve sarf malzemeleri bulunmaktadır.
  • Elektronik Laboratuvarı: Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerindeki temel meslek dersleriyle (Devre Teorisi, Sayısal Devreler, Elektronik vb.) bütünleşik deneylerin ve uygulama çalışmalarının yapıldığı laboratuvarda analog ve sayısal deney setleri, güç kaynakları, sinyal üreteçler ve ölçüm aletleri bulunmaktadır. Öğrencilerimiz burayı proje çalışmalarında prototip üretimi ve test amacıyla da kullanmaktadırlar.
  • Bilgisayar Ağları Laboratuvarı: Cisco Yerel Akademisi olan fakültemizde CCNA (Cisco Certified Network Associate) programıyla ilgili Cisco LAN ve WAN cihazları bulunan laboratuvarda Bilgisayar Ağları ve Ağ Mühendisliği dersleriyle ilgili uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır. Öğrenciler var olan aktif ağ cihazlarını ve bilgisayarları kullanarak ağ topolojileri oluşturmakta ve bunları ayarlayabilmektedir.
  • Endüstri Mühendisliği Laboratuvarı: Endüstri Mühendisliği laboratuvarında akademisyen ve yüksek lisans öğrencilerinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekleyen güncel iş istasyonları, bilgisayarlar ve geniş çeşitlilikte yazılım ve grafik paket programları (ERP, yöneylem araştırması, istatistik, teknik çizim, simülasyon vb.) bulunmaktadır.
  • Yazılım Geliştirme Laboratuvarı: Çeşitli yazılım sağlayıcıların (Oracle, IBM, Microsoft) üniversite programları kapsamında sundukları tüm veri tabanı ve uygulama geliştirme araçlarını barındıran laboratuvarda özellikle üçüncü ve dördüncü sınıf Bilgisayar Mühendisliği dersleri ve bunlar kapsamındaki uygulamalı çalışmalar yürütülmektedir. Proje çalışmalarında da burası uygulama geliştirme ve test ortamı olarak kullanılmaktadır.
  • Mikroişlemciler Laboratuvarı: PIC mikrodenetleyici geliştirme sistemlerinin yer aldığı laboratuvar Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerindeki Mikroişlemciler derslerinde ve uygulamalarında kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz burayı proje çalışmalarında mikroişlemci sistemi prototip üretimi ve test amacıyla da kullanmaktadırlar.
  • Kontrol ve Otomasyon Laboratuvarı: MATLAB ile bütünleşik DSPACE ürünleri ve bir gezgin robotun bulunduğu laboratuvar, özellikle son sınıf derslerinde ve proje çalışmalarında kullanılmaktadır.
  • Bilgisayar Laboratuvarları: Tüm bölümlerin ortak kullandıkları bilgisayar laboratuvarları (Windows ve Unix) genel kullanıma hizmet etmektedir. Bunun yanında, bir çok ders ve uygulama sınıfta öğrencilerin kendi bilgisayarlarını kullanmasıyla yapılmaktadır.