VİZYON

“Yenilikçi, araştırmacı ve girişimci mezunlar yetiştiren; bilgi ve çözüm üretiminde diğer sektörlerle birlikte çalışan; aday öğrenci ve öğretim elemanlarının rağbet ettiği; yurtiçi, yurtdışı, bireysel, kurumsal işbirlikçi ve ortaklar tarafından tercih edilen bir fakülte olup  tüm mevcut ve potansiyel paydaşlar açısından ilgili tüm ölçütlerde ülkemizin en başarılı üniversitelerinden olmak.”

 

MİSYON

“Sürekli iyileşme anlayışıyla; uzmanlığını yenileyen, evrensel mezunlar yetiştirmek, sosyal sorumluluk anlayışıyla çalışmak, yenileşimi ve girişimciliği destekleyip geliştirerek paydaşlarının önünü açmak, disiplinlerarası yaklaşımla, sektörlerle el ele bilgi ve teknoloji üretmek ve toplumun kullanımına sunmak.”