Ders seçimleri www.sparks.khas.edu.tr üzerinden ders seçimleri sekmesinden yapılmaktadır. Yeni kayıtla üniversiteye başlayan öğrencilerin sadece ilk yarıyılı Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından yapılmaktadır. Yatay Geçiş vb. durumlarla yeni kayıt olan öğrenciler kayıtlarını kendileri yapmaktadır.

GNO en az 2.00 olan ve mezuniyet koşullarını sağlamak için yalnızca bir dersten başarısız olan öğrenciler bu sınava girebilir. Başvurmak için MyKhas’tan Akademik takvimde belirtilen süre içinde Online Form doldurarak başvurmak gerekmektedir.

Öğrenci tüm derslerden başarılı olmasına karşın GNO’su 2.00 altında ise,  DD veya DC notu alarak başardıkları  bir dersten bu sınava girebilir. Başvurusu MyKhas üzerinden Akademik takvimde belirtilen süre içinde Online form doldurularak yapılmalıdır.

Evet alabilirsiniz. Dönem sonunda mezun duruma gelecekseniz +12 AKTS’lik ek kredi alma hakkınız bulunmaktadır. Bu haktan yararlanmak için MyKhas üzerinden Online başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. 

MyKhas’tan formunuzu online olarak doldurarak Fakülte Dekanlığı’na başvurunuzu yapabilirsiniz.

Çap ve Yandal Yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağladığınızda, MyKhas üzerinden Akademik Takvim’de belirtilen süreler içinde Online formu doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

20 AKTS’yi geçmeyecek şekilde en fazla 3 ders alabilirsiniz.

Evet alabilirsiniz. Bunun için MyKhas’ta bulunan Online başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Alacağınız dersin içeriğinin %80 uyumlu olması beklenir bu durumda. Sonrasında Fakülte Yönetim Kurulu kararı alınarak size mail yoluyla onay bildirilir. 

Sparks ve MyKhas’taki sayfanızda görebilirsiniz.

https://bologna.khas.edu.tr/ uzantısı altında Fakülte ve Bölümünüzü seçerek görebilirsiniz.

Fakültenin ders planında bulunan derslerin tamamından başarılı olmuş, 240 AKTS’yi tamamlamış, GNO su en az 2.00 olan ve staj koşullarını sağlamış öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulu’nun alacağı mezuniyet kararı sonrası Diplomasını almaya hak kazanır.

Üniversite web sitesi ve MyKhas’taki Fakülte duyurusundan öğrenebilirsiniz. 

Staj yapacağınız kurumu Fakülte’nin staj yönergesine uygun olarak seçmelisiniz. Kariyer ofisinin web sitesindeki staj formunu doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Tüm bu süreçte yardım almak isterseniz Kariyer Ofisi’ne veya Fakülte Sekreterliğimize başvurabilirsiniz. Nur Başürün-Mehmet Emre Özdoğan

Stajınızı yapmayı planladığınız döneme göre ilgili derse kaydınızın
en az bir dönem önce yapılmış olması gerekmektedir. 
 

Yukarıda belirtilen ONLINE staj formunu doldurup onay aldıktan sonra şirkete vermeniz yeterli olacaktır. Bu formda, stajın zorunlu olduğu ve sigortanın staj süresi boyunca üniversite tarafından yapılacağı belirtilmektedir.

Staj dağılımı mevcut ve Çekirdek müfredatlarda toplamda 40 işgünü (bir staj en az 15 gün), Proje Tabanlı müfredatlarda ise İnşaat Mühendisliği harici 80 iş günü (bir staj en az 30 gün), İnşaat Mühendisliğinde ise 120 gün (40+40+40) olmalıdır. 

Hayır, staj yönergesi gereği stajlar sadece yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılabilir. Yaz okulu da dahil öğrencinin ders kaydı olduğu hiç bir dönemde staj yapılamaz.

Hayır, staj yönergesi gereği stajlar en az iki ayrı dönemde ve en az iki farklı iş yerinde yapılmalıdır. Bir iş yerinde en az 15 ve en fazla 25 iş günü staj yapılabilir.

Yaz döneminde staj yapan öğrenciler staj defterlerini sonbahar dönemi başında (genellikle Ekim ayı ortasına kadar), yarıyıl tatilinde staj yapan öğrenciler ise staj defterlerini bahar dönemi başında (genellikle Şubat ayı sonuna kadar) teslim etmelidir.

Yaz döneminde staj yapan öğrenciler için staj sonuçları genellikle Aralık ayının başında http://www.khas.edu.tr/1888/staj web adresinden ilan edilir. Düzeltme yapması gereken öğrencilere de ilan edilen staj sonuçlarında “Açıklama” sütununda belirtilen düzeltmeleri (veya eksik belgeleri) ilanda belirtilen tarihe kadar (genellikle Şubat ayının başı) teslim etmeleri gerekir.  Yarıyıl döneminde (final tarihleri dışında kalan ve diğer dönem dersleri başlamadan önce) yapılan staj defterleri de genellikle Şubat ayı sonuna kadar teslim edilmeli ve düzeltme
almaları halinde öğrenciler e-mail ile bilgilendirilmektedir.
Belirtilen tarihlerde teslim edilmeyen staj defterleri ve düzeltmeler sebebiyle öğrencinin
yaptığı staj kabul edilmez.
 

Başvuru yapabilmek için öğrencinin derslere kayıtlı olması, GNO nun 2.00 nin altında olmaması, disiplin cezasının bulunmaması koşulu aranmaktadır. Başvuru Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında MyKhas’tan online form doldurularak yapılmaktadır. 

https://international.khas.edu.tr uzantısından ve Bölümünüzün Erasmus Temsilcilerinden bilgi alabilirsiniz. 

Bu, her dönem başında dersin öğretim üyesi tarafından belirlenir ve syllabus (ders izlencesi) da belirtilen bilgiye göre uygulanır. 

Sağlık, veya farklı geçerli mazeretleriniz olduğunda, belgelemek koşuluyla Fakülte Dekanlığı’na başvurabilirsiniz. Yönetim Kurulu tarafından mazeretiniz onaylandığı takdirde sınava girebilirsiniz. 

İlk önce Fakülte Sekreterliğine başvurmalısınız. Nur Başürün ve Emre Özdoğan.