TÜBİTAK ARDEB 1001 Programı Kapsamında KHAS’a 5 Yeni Proje Desteği

9 Ocak 2024

TÜBİTAK ARDEB 1001 programı 2023 yılı 2. dönemi sonuçlarına göre 5 tane araştırma projemiz desteklenmeye hak kazandı.

2023 yılı 2. döneminde sunulan projeler için Türkiye genelinde destek oranı %18,3 iken, üniversitemizde bu oran %27,7 olmuştur.

Projeleri desteklenen yürütücü ve araştırmacı akademisyenlerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Desteklenen proje bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Proje Yürütücüsü

Yürütücünün Bağlı Olduğu Fakülte / Bölüm

Proje Adı

Araştırmacı / Danışman

Prof. Dr. Ayşe Hümeyra BilgeMDBF / Endüstri MühendisliğiGenel Görelilikte, Enerji-Momentum Tensörünün İntegrabilite Koşulları ile Belirlenmesi
Doç. Dr. Burak DoğruyolİİSBF / PsikolojiDeprem, Terör ve Kıtlık Tehditleri Altında Sezgisel İş Birliği Mümkün mü?Prof. Dr. Adil Sarıbay (Araştırmacı), Doç. Dr. Onurcan Yılmaz (Danışman)
Doç. Dr. Aslı Aktan ErciyesİİSBF / PsikolojiGelişimsel Perspektiften Nedensel Dil, Nedensel Akıl Yürütme, Karşı-Olgusal Dil ve Karşı-Olgusal Düşünmenin İncelenmesi: Bir Zihinsel Uzam Çalışması
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan EnşiciSTF / Endüstriyel TasarımDeneyim Odaklı Kamusal Hizmet Tasarımı: Belediyeler için Kentsel Deneyim Haritalaması ve Hizmet Tasarım Yöntemlerinin GeliştirilmesiDr. Solmaz Khoshkholghi (Araştırmacı)
Dr. Öğr. Üyesi Ulaş KarakoçİİSBF / EkonomiTürkiye’de 1930-2020 Arasında Uzun Dönemli ve Bölgesel Ürün Verim Tahmin Modelleri Geliştirilmesi