KHAS EĞİTİM MODELİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE!

1. sınıfta Çekirdek Program ile evrensel değerleri aktarıyor ve özgürce düşünen bireylerin ihtiyacı olan her türlü düşünme biçimini kazandırıyoruz
2. sınıftan itibaren Proje Tabanlı Eğitim ile ders programlarımızı öncü sektör temsilcilerinin işbirliğinde hazırlıyor, teorik bilgileri proje geliştirme süreçlerine yediriyor, her öğrenciye birer akademik ve sektörel mentor sunuyoruz
4780
ÖĞRENCİ
16033
MEZUN
110
ERASMUS ANLAŞMASI
9
FARKLI BURS