KHAS EĞİTİM MODELİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE!

1. yarıyılda Çekirdek Program ile evrensel değerleri aktarıyor ve özgürce düşünen bireylerin ihtiyacı olan her türlü düşünme biçimini kazandırıyoruz

2. yarıyıldan itibaren Proje Tabanlı Eğitim ile ders programlarımızı öncü sektör temsilcilerinin işbirliğinde hazırlıyor, teorik bilgileri proje geliştirme süreçlerine yediriyor, her öğrenciye birer akademik ve sektörel mentor sunuyoruz

4898
ÖĞRENCİ
16867
MEZUN
120
ERASMUS ANLAŞMASI
9
FARKLI BURS