Dekanlık

Dekan
Prof. Dr. A. Nihat BERKER

Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Funda SAMANLIOĞLU

Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Taner ARSAN

Fakülte Yönetim Kurulu

Dekan
Prof. Dr. A. Nihat BERKER

Profesör Temsilcileri
Prof. Dr. Demet AKTEN AKDOĞAN
Prof. Dr. Ayşe Hümeyra BİLGE
Prof. Dr. Ş. Volkan EDİGER

Doçent Temsilcileri
Doç. Dr. Pelin Gülşah CANBOLAT
Doç. Dr. Gökhan KİRKİL

Dr. Öğr. Üyesi Temsilcileri
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep BEKTAŞ

Fakülte Kurulu

Dekan
Prof. Dr. A. Nihat BERKER 

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Taner ARSAN

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Atilla ÖZMEN

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Ahmet YÜCEKAYA 

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Gökhan KİRKİL

Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Özkan KARABACAK

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Demet AKTEN AKDOĞAN

Üyeler
Prof. Dr. Funda SAMANLIOĞLU
Prof. Dr. Mehmet Timur AYDEMİR
Prof. Dr. Ayşe Hümeyra BİLGE
Doç. Dr. Mehmet Nafiz AYDIN
Doç. Dr. Pelin Gülşah CANBOLAT
Dr. Öğr. Üyesi Ebru BİLGET GÜVEN

Proje Tabanlı Eğitim Fakülte Koordinatörü

Doç. Dr. Atilla ÖZMEN

Erasmus ve Değişim Komisyonu

Fakülte Koordinatörü ve Endüstri Mühendisliği Bölümü Temsilcisi
Prof. Dr. Funda SAMANLIOĞLU

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Öznur YAŞAR DİNER

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ŞADİ

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Bilget GÜVEN 

Mekatronik Mühendisliği Bölümü Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Faraz TEHRANİZADEH

İnşaat Mühendisliği Bölümü Temsilcisi

Doç. Dr. Gökhan KİRKİL

Staj Komisyonu

Yatay Geçiş Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Öznur YAŞAR DİNER (Bilgisayar Mühendisliği)
Doç. Dr. Ahmet YÜCEKAYA (Endüstri Mühendisliği)
Dr. Öğr. Üyesi M. Mustafa ÇETİN (Moleküler Biyoloji ve Genetik)
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ŞADİ (Elektrik-Elektronik Mühendisliği)

Doç. Dr. Özkan KARABACAK (Mekatronik Mühendisliği)

Doç. Dr. Gökhan KİRKİL (İnşaat Mühendisliği)

Bitirme Projeleri

  • Doç. Dr. Pelin Gülşah Canbolat: Endüstri Mühendisliği, FENS402
  • Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Şadi: Elektrik-Elektronik Engineering, FENS402
  • Dr. Öğr. Üyesi Fabio Stroppa: Bilgisayar Mühendisliği, FENS402
  • Prof. Dr. Demet Akten Akdoğan : Moleküler Biyoloji ve Genetik, MBG412 
  • Dr. Öğr. Üyesi Mine Saraç Stroppa: Mekatronik Mühendisliği, FENS402
  • Doç. Dr. Gökhan Kirkil: İnşaat Mühendisliği, FENS402

Fakülte Sekreterliği

Nafia Nur BAŞÜRÜN / [email protected] – 1402
Mehmet Emre ÖZDOĞAN / [email protected] – 1401