2020 Yaz Dönemi Staj Sonuçları:
 
2019 Yaz Dönemi Staj Sonuçları:

* Öğrenci staj yapacağı kurumu, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Staj Yönergesi’ne uygun olarak,  Kariyer Merkezi ve Mezunlar Ofisi’nin web sitesinde ve Blackboard ortak alanda güncel olarak tuttuğu kurum listelerinden yararlanarak seçer.

* Öğrenci staj defterini, yaptığı işi ayrıntılı olarak gün gün yazarak doldurur. (Her iş günü ayrı sayfaya yazılmalıdır, gerektiği taktirde bir iş günü için birden fazla sayfa kullanılabilir ve bu sayfalara aynı işgününün tarihi atılır.) Öğrenci staj yönergesinin kendi bölümü ile ilgili eklerini okuyup gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Örneğin, Endüstri Mühendisliği öğrencileri ayrıca Yönetim veya Üretim Stajı sorularını cevaplandırır.

* Staj sonunda staj komisyonuna aşağıdaki belgeler eksiksiz teslim edilir.

  • Staj Defteri
  • Staj Değerlendirme Formu(Öğrenci staja başladığında bu formu staj yapacağı kuruma verir. Staj tamamlandığında bu belge, işyeri staj sorumlusu tarafından onaylanıp, kapalı zarf içinde imzalı ve mühürlü bir şekilde staj komisyonuna ulaştırılır.)
  • Firma Değerlendirme Anketi(Staj defterinden ayrı olarak elden teslim edilmelidir.)

Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri için staj belgelerinin İngilizce versiyonları devam eden linklerdedir. Internship documents (in English) for computer engineering students are available as:


Örnek Staj Defterleri


Staj Komisyonu Üyeleri