Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin endüstriyel kuruluşlarla geliştirdiği ilişkileri 3 ana başlık altında özetleyebiliriz!

Seminerler ve Konferanslar

Üniversitemizin şehrin merkezindeki konumunun getirdiği avantajlar da kullanılarak sık sık çeşitli kuruluşlardan misafir konuşmacılar çağrılmaktadır. Bu etkinliklerin birçoğu münferit konuşmacıların verdiği seminerlerin ötesinde, bir seminerler dizisi olarak gerçekleşmiştir. Örneğin, Türkiye Elektronik Sanayi İşverenleri Derneği’nin katkılarıyla yapılan seminerler dizisi veya IBM Seminerleri dizisi, bu tür etkinlikler arasında sayılabilir. Yüksek lisans programlarının hayata geçmesiyle birlikte öğrencilerin zorunlu olarak aldıkları EE 598 Graduate Seminar dersi kapsamında verilen seminerlerde her hafta üniversite dışından bir konuk davet edilmektedir.

Dersler

Kısmi zamanlı öğretim görevlilerimizin birçoğu bilişim sektörünün önde gelen ulusal veya uluslararası firmalarında üst düzey yönetici konumunda bulunmaktadır. Örneğin, Sasgram AG (İsviçre) yönetici ortağı Ceyhun Şahin (GE 462 Crisis Management, CE 479 Enterprise Resource Planning ve GE 461 Communications in Management dersleri) Servodata Genel Müdürü Cem Haydar Bektaş (PC 117 Bilişim ve Toplum dersi) ve Netsafe IT Security Solutions Kurucusu ve Genel Müdürü Cüneyt Kalpakoğlu (CE 481 E-Business/E-Commerce ve CE 488 IT Security dersleri), sektördeki deneyimlerini verdikleri derslerde öğrencilerle paylaşan öğretim görevlilerimiz arasında sayılabilir. Öğrencilerimiz, diğer birçok derste de çeşitli endüstriyel kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve mezunlarımızın deneyimlerini dinleme olanağı bulmaktadırlar. Bu bağlamda öne çıkan derslerimiz (GE 103 Engineering Guide and Ethics ve PC 117 Bilişim ve Toplum’dur.

Bilişim Teknolojileri Şenliği

Bilişim Teknolojileri Şenliği, Kadir Has Üniversitesi öğrenci ve çalışanlarını bilgisayar ve iletişim sektörlerinin önde gelen firma ve kuruluşlarıyla buluşturmaktadır. Şenlik boyunca süren fuarın yanı sıra, seminer, panel ve sertifikalı eğitim etkinlikleri de düzenlenmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin seçtiği Yılın En “Has” Bilişimcileri Ödülleri şenlik sırasında törenle sahiplerine verilmektedir.